Disclaimer

Disclaimer van geransmeppel.nl (verder genoemd: “Gerans Meppel”):

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de site van Gerans Meppel(verder genoemd: “de site”) besteden, is het mogelijk dat de
informatie, producten en diensten (verder genoemd: “de informatie”) op de site onvolledig c.q. onjuist is.

Gerans Meppel wil haar totale productenaanbod continu verbeteren, uitbreiden en aanpassen aan de specifieke wensen van haar klanten. Door het verzamelen van bepaalde gegevens brengen wij de voorkeuren en interesses van onze bezoekers in kaart en kan Gerans Meppel haar productenpakket en informatieaanbod zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van de klanten.

De informatie op de site wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Een bezoeker van de site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van Gerans Meppel . Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk.

Wij staan er niet voor in dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en of haar geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Gerans Meppel sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen.
Daarnaast is Gerans Meppel niet aansprakelijk voor schade, directe of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Voor alle andere voorwaarden die gelden voor Gerans Meppel en/of de Site verwijzen wij de bezoeker naar onze Algemene Voorwaarden, die ook op de site te raadplegen zijn.

Bronvermeldingen van Brand foto`s en Brand informatie zijn o.a.: M.O.D.,Twinlife, s.Oliver, Levi`s, Wrangler, Pepe Jeans, Angels